250 TL Üzeri Ücretsiz Kargo 
Kumaş Türleri ve Özellikleri

Kumaş Nedir?

 Tekstil liflerinin düzgün bir yüzey ve değişmez kalınlıkta ince bir doku oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi ile elde edilen hertür yapıya kumaş denir. Kumaşlar yapay ya da doğal elyaflar başta olmak üzere farklı malzemelerden elde edilebilir. Doğal kumaşlar diğer kumaşlara göre sağlık açısından daha iyi özelliklere sahip olmaktadır.

Kumaşların Genel Özellikleri

Kumaşların özellikleri ürünlerimiz için oldukça önem taşımaktadır.

1. Fiziksel Özellikleri

Kumaşların fiziksel özellikleri lif, iplik özelliklerinden ve kumaş yapısından etkilenen karmaşık özellikleridir. Bu özellikler kimyasal özelliklerin dışında farklı nitelik gösteren özelliklerdir. Bunlar,

  • Mekanik Özellikler
  • Yapısal Özellikler
  • Duyusal Özellikler
  • Geçirgenlik

2. Yapısal Özellikleri

Kumaşların boyu, eni, örgüleri kumaşı oluşturan lif ya da ipliklerin kalınlıkları ile kumaş kalınlığı bu özellikler içerisinde sayılabilir. Kumaşın görünümü, kalınlığı, yumuşaklığı gibi özellikleri seçilen örgüye bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Kumaş Kalınlığı ipliğin bükümüne, numarasına ve düz olmasına bağlıdır.

3. Mekanik Özellikleri

Kumaşın kopma, patlama, eğilme, dikiş, sürtünme, esneklik, yırtılma dayanımları gibi özellikleri mekanik özellik olarak tanınmaktadır.

·Kopma Dayanımı

Kopma deney numunesine uygulanan en büyük kuvvet olmaktadır.

Kopmada uzama: Deney numunesindeki uygulanan en büyük kuvvet altındaki numune uzamalarıdır.

·Yırtılma Dayanımı

Kumaşı belli bir eksen etrafında döndürerek çekme etkisi ile kopartmak için gerekli kuvveti ifade etmektir. Bir kumaşta bir yırtığı başlatmak ya da yaymak için gereken karşı koyma kuvvetidir. Yırtılma dayanımı kumaşın kaliteli olup olmadığı (yapısı) ile ilgili olmaktadır.

İplikler kumaş içerisinde kolaylıkla yer değiştirebiliyorsa yırtılma kuvveti birbirini takip eden iplikleri koparmayacak bunun yerine yer değiştirerek bir arada olan elyafları koparacaktır.

·Eğilme Dayanımı

Kumaş dökümlülüğünün eğilmeye karşı gösterdiği direnci ifade eder.

4. Görünüm Özellikleri

İplik özellikleri, örgü efekti, renk ve süsleme elemanlarının meydana getirdiği kumaşın önemli özelliklerinden biridir. Kumaşların kullanım özellikleri kadar görünüm özellikleride önemli olmaktadır. Örgü, doku olarak tanımlanan görünüm ve yapı özelliği oluşturur. Kumaşların yüzeyindeki hav yapısı kumaşta görünümü etkileyen özel doku efektleri yaratırlar.

5. Duyusal Özellikler

Kumaşın kalınlığının, örgüsünün, yumuşaklığının ve kumaşa uygulanan işlemlerinin etkisiyle kumaşa elle dokunduğumuzda zaman algıladığımız duygudur.