250 TL Üzeri Ücretsiz Kargo 

Shirt İstanbul olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyetgöstermekteyiz.Shirt İstanbul olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilerdahil,Shirt İstanbul ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafazaedilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlardaişlemekteyiz.Shirt İstanbul tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıylave hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgiiçinShirt İstanbul Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirimi'ni inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’ da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlübilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğumtarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeribilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.Shirt İstanbul, kişisel verilerinizi,Shirt İstanbul ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahısplatformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Shirt İstanbul ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek içinShirt İstanbul kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir. Bu doğrultudaShirt İstanbul; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek veişleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir. Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusundaShirt İstanbul , kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşrumenfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verilerinizShirt İstanbul hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veyafaaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetlerisunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle vebunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verilerpaylaşılmaktadır. Ayrıca,Shirt İstanbul internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişiselverilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz veShirt İstanbul'nın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bubilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ilepaylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verilerinizShirt İstanbul nın yurtiçi/yurtdışı güvenlisunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine veShirt İstanbulstandartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamdaShirt İstanbul, kişiselverilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik veidari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaçortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlükılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yokedilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiğiShirt İstanbul tarafından verisorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde; herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme; kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme; kişisel verilerin yurt içinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; kişiselverilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; silme ve düzeltme işlemlerinin,verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme; kişisel verilerin otomatiksistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itirazetme; ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zararauğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geçotuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Hesap Adı: SSC TEKSTİL LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

Garanti Bankası– Şişli Şubesi(152)

Hesap No: 6290137

Iban No: TR26 0006 2000 1520 0006 2901 37